Опираючись на соціальне замовлення держави виховувати здорову, працелюбну, всебічно розвинену особистість, майбутнього господаря своєї землі і держави, людину, здатну не розгубитися в умовах ринкових умов, демократизації суспільства та нових форм господарювання, колектив закладу велику увагу приділяє питанням виховання моральних якостей особистості. З метою формування у підлітків активної громадянської позиції, готовності жити у правовій демократичній державі та брати на себе соціальну відповідальність, в комплексі було організоване учнівське самоуправління.


Залучення до організації навчально-виховного процесу самих вихованців сприяє розв`язанню різноманітних виховних завдань творчого, інтелектуального, духовного, фізично-естетичного та у цілому гармонійного розвитку і формуванню позитивних рис характеру особистості, суспільно-громадського досвіду та організаторських здібностей. З великим задоволенням ми спостерігаємо за процесом народження справжніх господарів та патріотів нашого закладу, які підтримують кращі традиції та затишок власної гімназії, сяють від перших перемог, розкривають свої творчі здібності, долають психологічну напругу і почуваються впевнено і комфортно не тільки в рідній оселі, а й за її межами.

Позитивний психологічний клімат та довіра – великий важіль в процесі виховання і основна умова для успішної діяльності учнівського самоврядування. Педагогічний колектив відчуває зацікавленість з боку учнів в процесі управління шкільним життям. Створюючи модель учнівського самоврядування ми прагнули втілити в життя ідею про дитячу самостійність, про можливість повної самореалізації, бо творити індивідуальність треба саме в юнацькому віці, коли формується характер та визначаються якості особистості.

/Files/images/_uchn/PA150006.JPG

Хочемо запропонувати модель учнівського самоуправління , яка діє в нашому закладі вже на протязі 10 років.

Проблема над якою працює шкільний колектив: «Формування основ самоврядування, активної життєвої позиції учнів». Головна увага приділяється формуванню громадянина, патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

В закладі діє система органів самоврядування, як структурна одиниця виховної роботи. Кожен учень є громадянином «Співдружності» трьох ступенів, що носить назву «Шкільна країна». Основною структурною ланкою Співдружності є первинний колектив, що утворюється на основі класного колективу. Кожен його член має доручення постійні чи тимчасові. Роботою Співдружності керує Шкільний парламент на чолі з Президентом гімназії.

Шкільний парламент складається з 20 членів і об'єднує в собі такі комітети: навчання, дисципліни і порядку, дозвілля, інформації, охорони здоров'я і спорту, «Турбота», комісія «Титан». Кожен комітет розробив плани роботи і згідно з ними проводилися ті чи інші заходи. Приміром, навчальним комітетом в минулому році було проведено рейди-перевірки готовності учнів до уроків, стан ведення учнями щоденників, конкурс «Живи, книго!» (збереження підручників), вікторини з навчальних предметів, брали участь у проведенні тематичних вечорів, предметних тижнів, налагоджено роботу консультпунктів.

Комітет дисципліни і порядку проводив рейди-перевірки пропусків учнями уроків без поважних причин, дотримання правил поведінки. Неодноразово заслуховували на засіданні парламенту учнів, що систематично спізнюються та пропускають уроки без поважних причин, порушують правила для учнів. Членами учнівського комітету організовано і контролюється чергування учнями по школі, на вечорах, проводилися рейди на селищній дискотеці.

/Files/images/_uchn/P3051046.JPGЧлени комітету «Турбота» створили групи шефів, які допомагають учням початкових класів у вирішенні їхніх проблем, проведенні свят.

Члени комітету охорони здоров'я і спорту допомагають вчителям фізичного виховання у проведенні змагань з різних видів спорту, підтримують зв'язок з ДЮСШ, допомагають у проведенні спільних заходів («День фізкультурника», «Мій перший старт»), тощо.

З метою профілактики правопорушень, пропаганди здорового способу життя, організацією дозвілля учнів школи комітет дозвілля був ініціатором та активним учасником шкільних вечорів та ряду загальношкІльних заходів: «Посвята у старшокласники», «Перепишемо казку», «Чудова пара», «Шкільна книга рекордів», вечір-зустріч шкільних друзів, конкурсна програма « Міс Тетяна», «Тиждень жахів», «Козацькі забави», вечори «У королівстві Феміди», "Шкільна книга рекордів", " У моєї батьківщини сто облич" та інші.

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому з числа старшокласників організовано комісію по захисту прав дитини»Титан». Члени комісії слідкували за порядком у школі, проводили профілактичну роботу з учнями, що стоять на внутрішкільному обліку, допомагають у виконанні домашніх завдань відстаючим, розглядають скарги від учнів, організовують ігри на перервах.

Школярі-волонтери взяли шефство над людьми похилого віку, ветеранами Великої Вітчизняної війни, вчителями -пенсіонерами, є активними учасниками на фестивалі для дітей з особливими потребами «Райдуга», організаторами акцій на допомогу воїнам АТО./Files/images/_uchn/PB270394.JPG

Стало традиційним в дні травневих свят проводити велопробіг по місцях бойової слави, вшановувати пам'ять героїв акцією «Забуті могили».

Цікавою була проектна робота комітеу «Інформації» «Шкільна газета». Школярі спочатку вивчали думку однолітків та молодших школярів про що вони хотіли б читати в шкільній газеті, розробляти проекти та захищали їх.

Найцікавіший проект став прототипом шкільної газети.

З метою нормального функціонування шкільного самоврядування адміністрацією спільно з учнівським активом розроблені та впроваджені такі нормативні документи:

· Статут співдружності «Шкільна країна»

· Положення «Про вибори Президента НВК»

· Шкільні правила

· Положення «Про обов'язки чергового учня по класі, школі.»

Враховуючи традиції, особливості діяльності НВК, інтереси та запити учнів. Шкільний парламент складає план роботи на навчальний рік, який коригується і доповнюється протягом року.

/Files/images/_uchn/P9250250.JPG Один раз на два роки у вересні проводяться вибори на посаду Президента НВК. Згідно Положення про вибори кандидати на посаду Президента готують передвиборну програму та проводять агітаційну роботу. Шляхом таємного голосування учні віддають свої голоси за претиндентів. Кандидат, що набрав найбільшу кількість голосів приймає присягу та стає Президентом співдружності.

Результативність роботи центрів оцінено під час звітно-виборної конференції учнівського самоврядування.

Уміло забезпечений принцип демократизму в самоврядуванні школярів сприяє реалізації такого способу життя, де не сковується ініціатива дітей і вони набувають певного досвіду життя у демократичній спільності.

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав і обов'язків.

Учнівське самоврядування НВК – це старт для початку професійного зростання, можливість вчитися, бути відповідальним за себе і за інших.


/Files/images/_uchn/P4020849.JPG/Files/images/_uchn/PA100301.JPG

Структура учнівського самоврядування НВК


Статут співдружності «Шкільна країна»

Співдружність «Шкільна країна» Розділ 1

Загальні засади. Стаття 1.

Іршанський навчально-виховний комплекс " Гімназія - ДНЗ" Володарсько-Волинського району, Житомирської області є середнім закладом Міністерства освіти України.

Стаття 2.

У НВК діє система органів учнівського самоврядування, як структурна одиниця навчально-виховної роботи.

Стаття 3.

НВК являє собою Співдружність усіх трьох ступенів і носить назву «Шкільна країна». Кожен учень є громадянином Співдружності.

Стаття 4.

Учень, його життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються найвищою цінністю.

Стаття 5.

Символами шкільної Співдружності є Прапор, Герб, Гімн школи.

Розділ 2

Структура Співдружності: Стаття 6.

1. Основною структурною ланкою Співдружності є первинний колектив, який створюється (за інтересами, в класному колективі) при умові і наявності не менше 3-х дітей.

2. Члени первинного колективу самі обирають назву і органи самоуправління.

3. Кожен член колективу має доручення постійні чи тимчасові.

4. Вищим органом самоврядування є збори ( класні, загально - шкільні).

5. Збори виробляють програму діяльності Співдружності. Підводять підсумки роботи, обирають членів Шкільного парламенту.

6. У період між зборами керує роботою Співдружності Шкільний парламент (ШП).

Розділ З

Положення про Шкільний парламент (ШП): Стаття7.

1.ШП є органом шкільного самоврядування учнів у школі.
2.Представником ШП може бути учень 5-11 класу, обраний класним колективом, і навчається в школі протягом 1 року.
3.Вибори до ШП відбуваються на зборах класного колективу на основі відкритого чи таємного голосування строком на 1 рік.
4.ШП поділяється на комітети: комітет навчання, комітет дозвілля, комітет дисципліни і порядку, комітет інформації, комітет «Турбота», комітет охорони здоров'я і спорту.

/Files/images/P3271253.JPGКомітет навчання:

- організовує допомогу( в разі потреби) учням, які мають незадовільні оцінки;

- залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативи про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації і проведенні тематичних тижнів, вечорів, створенні лекторських груп тощо;

- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників, щоденників);

- члени комісії беруть участь у підготовці і проведенні бесід у класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

/Files/images/_uchn/IMG_6335.JPGКомітет дозвілля:

- керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних та класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

- встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, будинками культури, музеями;

- домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторіїв для учнів;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків, вивчає та організовує дозвілля учнів.

/Files/images/_uchn/PA150007.JPGКомітет дисципліни і порядку:

надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотримання школярами Правил для учнів;

організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, в їдальні. Оцінює якість виконання цієї роботи;

виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентаря;

призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

організовує випуск газети «Перерва» ;

виносить на засідання ШП питання про порушення дисципліни;

виходить з пропозиціями на батьківський комітет, Раду НВК з питань поведінки учнів.

/Files/images/_uchn/P9300358.JPGКомітет інформації (прес-центр):

організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер'єру, готує і проводить інформації з різних питань;
випускає шкільну газету, блискавки, рекламні оголошення;
веде шкільну пошту, літературну студію.

/Files/images/_uchn/P9040018.JPGКомітет «Турбота»:

організовує роботу по допомозі одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам;

проводить доброчинні заходи;

доглядає за могилами;

піклується про молодших школярів, ГПД, допомагає їм у проведенні свят, виставок і т.д.;

організовує ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів.

/Files/images/_uchn/P9170130.JPGКомітет охорони здоров'я і спорту:

організовує і проводить спортивні змагання, турніри, туристичні походи;

- проводить виступи агітбригад та екологічних бригад по пропаганді здорового способу життя ;

- проводить огляд санітарного стану класних кімнат ;

- випускає наглядну агітацію по пропаганді здорового способу життя.

1 .Участь у роботі ШП його члени беруть у вільний від навчання час.

2.Засідання ШП проводяться 1 раз в місяць, ШП може збиратися позачергова для вирішення поточних питань.

3.Члени ШП мають право вільного висловлювання.

4.Чергові вибори до ШП відбуваються 3 тижня вересня.

Повноваження ШП. Стаття 8.

- прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

- внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

- участь у складанні річного плану школи;

- координація роботи класів, доведення до учнів школи завдань роботи ШП;

- піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, акції матеріальної допомоги дітям, участь у благоустрої шкільної території, контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- участь в організації допомоги відстаючим учням, організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи;

- контроль за відвідуванням уроків;

- участь в обговоренні проблем шкільної форми, прийняття мір;

- контроль за порядком під час чергування класів по школі;

- засідання ШП проходять відкрито;

- ШП може виносити на розгляд питання, що турбують учнів
школи;

- Члени ШП можуть звернутися з пропозицією до педагогічної
ради;

- Повноваження членів ШП можуть бути припинені у разі складання повноважень за особистою заявою, переходу до іншої школи.

Стаття 9.

Роботою Шкільного Парламенту керує Президент.

Розділ 5.

Президент Шкільного Парламенту:

- Президент виступає від імені учнівського колективу;

- Президентом може бути обраний учень школи, який досяг віку 15 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з шкільних предметів.

Президент Шкільного Парламенту:

- виносить на розгляд ПІП питання, що турбують учнів школи;

- скликає чергове засідання ПІП;

- має право брати участь у роботі педагогічних рад;

- має право брати участь у роботі органу по захисту прав дитини «ТИТАН» ;

- не має права передавати свої повноваження іншим особам окрім свого заступника;

- керує діяльністю шкільних органів;

- має право « вето» щодо рішень ШП . Повноваження Президента ШП припиняються у разі:

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

- закінчення школи;

- переходу до іншої школи.

Стаття 10.

У школі з числа старшокласників організовано комісію по захисту прав дитини «ТИТАН». Члени комісії слідкують за порядком у школі, проводять роботу по ресоціалізації правопорушників та профілактиці злочинів серед підлітків, організовують дозвілля молоді. Членом комісії може бути людина, якій виповнилось 14 років, яка приймає активну участь у житті ніколи, не порушує дисципліну та виконує Правила для учні

Розділ 6

Стаття11 Права членів Співдружності

Кожен член співдружності має право:

1. Обирати і бути обраним до органів самоуправління.

2. Захищати свою позицію в Співдружності.

3. Планувати роботу Співдружності.

4. Обирати позакласні заняття, користуватися навчальною, матеріально - технічною, культурною, спортивною базою закладу.

5. Брати участь у науково - дослідницькій діяльності, конференціях, виставах, конкурсах.

6. Брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо.

7. На захист від будь яких форм експлуатації, які порушують права або принижують честь і гідність. На захист від шкідливих умов навчання та праці.

8. Особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти.

9. Вносити власні пропозиції щодо організації дозвілля учнів.

Розділ 7

Обов'язки членів Співдружності Стаття12

і. Бути патріотом України, дорожити честю школи.

2. Систематично і наполегливо оволодівати основами науки, підвищувати загально - культурний рівень.

3. Вчасно приходити до школи, не спізнюватись і не пропускати уроки.

4. Не приносити до школи сторонніх речей.

5. Слідкувати за охайним зовнішнім виглядом, дотримуватися правил особистої гігієни.

6. Систематично займатися фізкультурою, вести здоровий спосіб життя.

7. Брати активну участь у громадському й культурному житті школи, учнівському самоврядуванні.

8. Бережно ставитись до майна, приладдя та підручників закладу.

9. З повагою ставитись до праці вчителя.

10. Розумно використовувати вільний час, розвивати свої здібності.

11. Дотримуватись техніки безпеки та правил вуличного руху.

12. Виконувати рішення ШП та вимоги даного Статуту.

Вибори президента Шкільного самоврядування НВК

День самоврядування

День вчителя - перше і найголовніше свято жовтня! День наших наставників, людей, які всі свої сили віддають для того, щоб наступне покоління було якомога розвинутішим, кращим, ніж попереднє. Кожен із нас, певно, хоч раз мріяв на хвилинку побути на місці педагога, того, хто завжди наповнює твоє життя новими і новими фактами. І ось саме на День вчителя в нашому закладі учням старших класів надалася така можливість.

Цілий тиждень голови комісій Шкільного Парламенту вибирали найкращих і найдостойніших учнів для викладання навчальних дисциплін. Це був дуже відповідальний крок для кожного, адже для того, щоб впевнено та сміливо зайти в клас, потрібно мати безліч якостей, які притаманні вчителям.
Ось нарешті прийшла п'ятниця, і старшокласники, відповідальні і дорослі, зайшли до учительської. Ох, як же ж приємно сидіти на місцях тих людей, які вчать тебе!

/Files/images/_uchn/P7070647.JPGІ почався перший урок... Українську мову викладала Чаплінська Анна, англійську мову - Северин Марія і Тичина Юлія, світову літературу – Герасимчук Михайло, алгебру – Сотник Аліна, основи здоров’я, фізкультуру – Алексюк Ілля, біологію – Світельська Наталія... Восьмикласники стали вчителями початкових класів. На один день кожен із них відчув себе старшим, достойним поваги, навіть трішки гордим, що їм випала така місія. Бачити очі дітей, читати у них вдячність за кожен урок – благословення. Сьогодні учні відчули те, що відчувають вчителі.

/Files/images/_uchn/P7070614.JPGТа не все було так просто. Звісно, важко навчати маленьких людей, які потребують уваги і повні нестримної енергії. Тому після маленьких проблем, з якими зіткнулися учні старших класів, кожен почав ще з більшою повагою ставитися до професії "вчитель".

Адже праця педагога потребує повної самовіддачі, блискучого розуму, доброти душевної, щирості думок, запалу в очах і твердої зібраності. Важко бути вчителем. Тому давайте в цей день подякуємо тим, хто став для кожного підтримкою і другом - нашим педагогам!
На завершення дня учні підготували незвичний подарунок для педагогів - відеопривітання. Зі сльозами радості і вдячності переглянули викладачі цей невеличкий фільм .

Кiлькiсть переглядiв: 1467

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031