Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р.№ 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у гімназії розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у заступника директора з НВР, який відповідає за охорону праці в школі, та на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики (№1, №2), біології, хімії, шкільних майстернях, спортивному залі).

Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис змісту року.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по гімназії призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи. Для окремих категорій працівників розроблені наказом по закладу введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.


На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Узакладі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях закладу розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Школа має первинні засоби пожежогасіння.На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі.

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходиться на контролі у адміністрації закладу.

В школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру.

На виконання наказу МОН від 22.01.08р. №20 адміністрацією школи розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру.

Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".

Перед початком кожного навчального року серед учасників навчально-виховного процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено обстеження технічного стану будівель і споруд Іршанського НВК "Гімназія - ДНЗ" .

При проведенні як шкільних, так і районних масових заходів, у закладі призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.

У травні кожного року у закладі проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації закладу. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Аналіз нещасних випадків свідчить про те що найбільше діти травмуються в школі на уроках фізичної культури та під час перерв.

В побуті найбільше діти страждають через пустощі та безконтрольність з боку батьків.

Ключовими невирішеними завданнями щодо зниження дитячого травматизму є відсутність достатньої батьківської уваги. Зниження соціальних установв сім'ї безпосередньо впливає на поведінку дітей на вулиці.До того ж і класні керівники не завжди приділяють належну увагу безпеці дітей на дорогах, а часто і поводження дорослих на вулиці не є зразковим. Дорослі практично не роблять зауважень сторонній дитині, яка веде себе небезпечно на вулиці, грає на будівельних майданчиках чи в інших заборонених місцях, використовує в іграх вогонь.

Основними причинами нещасних випадків з дітьми у побуті залишається: порушення або незнання Правил поведінки на воді. Правил дорожнього руху, протипожежної та електробезпеки, низька нервово-психологічна стійкість дітей, поширення негативних тенденцій і антисоціальних проявів серед дорослих і підлітків, тиск неякісної, відверто шкідливої продукції засобів масової інформації, загальне падіння культури населення, соціальне розшарування і зниження моральності, втрата ідеалів, посилення тенденцій безнадії і зневіри умолоді, що навчається, безвідповідальне та неуважне ставлення батьків і дорослих до особистої безпеки та безпеки дітей.

Зазначене вимагає суттєвого поліпшення організаційної роботи і вжиття дієвих заходів щодо запобігання нещасним випадкам з дітьми поза межами навчального закладу, забезпечення належного рівня освіти з безпеки життєдіяльності всіх верств населення.

Пам’ятка щодо першочергових дій у разі виявлення або застосування вибухових пристроїв

У разі виявлення предмета, підозрілого на вибуховий пристрій (надалі ВП), у першу чергу необхідно:
- викликати спеціаліста-вибухотехніка через чергову частину ДСНС чи МВС України (за тел.101; 102);
- у разу підтвердження наявності ознак вибухового пристрою організувати евакуацію людей з будівлі чи території, що знаходиться під контролем;
- оперативно виконувати всі рекомендації спеціаліста-вибухотехніка.
Характерними ознаками, що вказують на можливу наявність ВП, можуть бути:
- виявлення в громадських місцях чи транспорті валіз, пакунків, коробок та інших предметів, залишених без нагляду власників;
- отримання адресатом поштового відправлення, вміст якого чи відправник йому невідомі;
- наявність у виявлених предметів характерного вигляду штатних бойових припасів, навчально-імітаційних, сигнальних, освітлювальних, піротехнічних виробів чи їх елементів;
- наявність у виявлених предметів звуку працюючого годинникового механізму;
- наявність у виявленому предметі запаху бензину, газу, розчинника, паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин тощо;
- наявність диму, що виходить з предмету;
- наявність у виявленого предмета елементів (деталей), що не відповідають його прямому призначенню;
- надзвичайно велика маса виявленого предмета (наприклад, невідповідність ваги коробки від цукерок, банки від кави, блокнота та інше);
- нестандартний засіб виготовлення посилочної тари;
- наявність будь-якого додаткового контакту предмета з об'єктами навколишньої обстановки;
- наявність у дверях, вікнах будь-яких сторонніх предметів, закріпленого дроту, ниток,шнурів, важелів тощо;
- наявність стороннього сміття, порушення ґрунту, покриття на газонах, тротуарах за відсутності пояснень щодо їх виникнення у відповідних служб.
При виявленні підозрілого предмета суворо забороняється самостійно поводити з ним будь які дії (торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати, підіймати, перерізати та ін.)
Примітка: Треба пам'ятати, що марна трата часу при загрозі вибуху може призвести до людських жертв!
В усіх випадках про виявлення ознак вибухового пристрою повідомляти оперативних чергових правоохоронних органів невідкладно.

Пам'ятка про порядок прийому повідомлень по телефону, які містять погрози терористичного характеру

При отриманні анонімного повідомлення по телефону, яке містять погрози терористичного характеру необхідно:
- зафіксувати дату, час і тривалість анонімного дзвінка;
- за наявності автоматичного визначника номеру, відразу записати номер телефону, який визначився, що дозволить уникнути його випадкової втрати. При наявності звукозаписної апаратури відразу ж витягніть касету (міні диск) із записом розмови й прийміть міри до її збереження. Обов'язково поставте на її місце іншу касету. Можливий другий дзвінок зловмисника;
- по можливості визначити характер дзвінка - міський або міжміський;
- при одержанні анонімного дзвінка необхідно звернутись до аноніма з проханням докладно викласти свої вимоги, загрози, претензії, які (по можливості) зафіксувати на папері;
- обов'язково зверніть увагу на звуковий фон при розмові з анонімом (шум автомашин або залізничного, авіаційного транспорту, звук теле- або радіоапаратури, голоси тощо).

Під час розмови спробуйте відзначити стать і вік особи, яка дзвонила, особливості її (його) мовлення:
- голос (голосний, тихий, низький, високий, спокійний, істеричний, знайомий, змінений, дитячий);
- темп мовлення (швидкий, нормальний, повільний);
- вимова (виразна, перекручена, із заїканням, шепелява, з акцентом чи діалектом, у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння);
- манера мовлення (розв'язна, із глузуванням, із нецензурними виразами, правильна літературна);
- загроза відтворена з магнітофонної плівки;
- загроза прочитана з паперу (заздалегідь приготовлений текст);
- зміст загрози - імпровізація того, хто дзвонив.
Якщо можливо, ще в процесі розмови, через колег спробувати повідомити про анонімний дзвінок, який триває правоохоронним органам. Необхідно, якщо це можливо, під час розмови одержати відповіді на наступні питання:
- куди, кому, за яким номером телефону дзвонить ця людина?
- які конкретні вимоги він (вона) висуває?
- висуває вимоги він (вона) особисто, виступає в ролі посередника або представляє якусь групу осіб, організацію?
- на яких умовах він (вона) або вони згодні відмовитися від задуманого?
- як і коли з ним (з нею) можна зв'язатися?
- кого Ви можете або повинні сповістити про цей дзвінок?
По закінченню розмови з анонімом негайно повідомити правоохоронні органи. Щоб уникнути поширення слухів і паніки, обговорювати отриману від аноніма інформацію з іншими колегами не рекомендується.
У випадку отримання повідомлень терористичного змісту через Internet:
- негайно повідомити про те, що трапилося, правоохоронні органи;
- не виконувати ніяких робіт на комп'ютері, куди надійшло повідомлення з загрозами. Не вилучати повідомлення і не змінювати конфігурацію програм.

З метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу в побуті , під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності населення, в період з 20 по 24 листопада 2017 року було проведено Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.
В рамках проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності були розроблені та реалізовані різноманітні заходи.

З метою здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму напередодні та впродовж навчального року, поширення кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх учасників дорожнього руху з 4 по 29 вересня в закладі проходить місячник безпеки дорожнього руху "Увага! діти на дорозі!" та двічі на рік Тиждень знань дорожнього руху.

Правила пожежної безпеки. Дії при пожежах

До уваги учнів та батьків!

З питань, що стосується збереження життя та здоров'я, а також захисту прав та інтересів дитини ви можете звертатись до адміністрації закладу:

- директора Забродської Валентини Григорівни;

- заступників директора
Плисак Людмили Василівни,
Солдатової Ольги Миколаївни,
Микитенко Таїсії Геннадіївни,
Субіної Валентини Василівни,
Турчик Лесі Павлівни

- соціального педагога Ткачук Віти Віталіївни

- практичного психолога Литвинчук Тетяни Сергіївни

- класних керівників

Національна дитяча "гаряча" лінія - 11611 (безкоштовна, анонімна та конфінденційна)

Консультації проводяться з понеділка по п'ятницю щотижня з 12.00 до 20.00;
у суботу - з 12.00 до 16.00

Консультації проводять компетентні у дитячих питаннях психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники та юристи.
Кiлькiсть переглядiв: 1868

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Червень 2024 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930